e-mail                Curriculum vitae

    Bibliografie

        Fotogalerie

          


Tři věci oslabují sílu člověka:
strach, cestování a hřích
(Talmud, Traktat Gittin 70a)

Cheos (c) 2004